Olika sorters körkort

Sverige idag finns det flera olika sorters körkort, både för moped, bil, lastbil och motorcykel. Varför det finns krav på att man ska ha körkort är för att öka säkerheten runt omkring på vägarna i Sverige.

Ett körkort är ett färdbevis som visar att du är legitimerad för att framföra just det fordonet och i Sverige har det varit ett krav att inneha ett körkort för bil sedan 1906. Den som ansvarar för utfärdande av körkort i Sverige är transportstyrelsen och för att bli godkänd måste man genomgå ett teoretiskt prov och en körprov som man måste bli godkänd på. Den nuvarande lagstiftningen i Sverige ger alla som har fyllt minst 15 år gamla att ta körkort för moped. Detta körkort heter AM kort och innebär att du som fått detta utfärdat åt dig får framföra ett moped fordon som får köra i 45 km/h vilket även kallas EU-moped. Som förare av en klass-1 moped har du även skyldigheter som krävs av dig som framför fordonet. Efter utfärdat körkortstillstånd så kräver myndigheterna att du som fordons framförare kör ditt fordon med varsamhet och även har en registreringsskylt på mopeden. Detta är för att det är ett Klass-1 fordon  för mopeder.

Varför olika körkort?

Varför finns det olika körkort i Sverige och varför är de så viktigt att dessa regler följs kan många fråga sig. Detta beror på att varje fordon har olika svårigheter när man är ute i trafiken och det krävs en viss utbildning innan man bemästrar detta. För när man fyller 18 i Sverige blir man berättigad till att försöka ta bilkörkort och man har fått övningsköra sedan 16 års ålder. När man väl klarat av ett bil körkort eller B-kort så får man framföra både moped, bil och lätt lastbil. Men för att köra motorcykel eller tung lastbil behövs en annan träning. Som det nämnts innan i texten beror detta på olika förutsättningar vid framförandet av fordonet och för en ovan trafikant kan detta bli förödande  om det inte skulle finnas något som reglerar detta. En tung lastbil kräver en speciell utbildning där man som förare får prövas i olika situationer, för att bli en bättre medtrafikant vid framförare av tyngre fordon behövs en utbildad förare. För en bil är mycket enklare att framförare i trafiken än en tung lastbil. Dels skiljer sig vikten mellan dem oerhört mycket vilket kan skapa problem om man inte får en utbildning i det.

Ett annat exempel är skillnaden mellan motorcykel och moped då många anser att det inte borde finnas 2 kort för dessa fordon utan endast 1. Frågan man kan ställa sig då är vill man verkligen att en 15 åring ska få framföra en motorcykel som kan färdas i mycket högre hastigheter än 45 km/h. Varför det finns olika körkort är för att föraren utsätts för olika situationer då hastigheterna skiljer sig enormt och då uppstår olika trafiksituationer. För att kunna hantera dessa trafiksituationer så  behöver man även vara mogen nog att kunna hantera dem på ett säkert sätt.

Publicerat av