Mopedkörning runt om i världen

Regler och lagar för hur man får framföra en moped är olika i hela världen och när det gäller EU-länder har de flesta länder fått anpassa sig efter den standardisering som EU har satt för mopedkörning.

Ett av de länder som fick ändra en del var Finland. Här var tidigare tillåtet att köra 40 km/h mot de 30 km/h som var tillåtna i tex Sverige. Mopederna fick också var tyngre med 60 kg. När EU införde lagar om vad som gällde för mopeder infördes de två klasserna av mopeder även här. Idag är det 45 km/h som gäller för en klass I moped och precis som i Sverige får de ha en volym på 50 cc.

USA

Ett av de stora länderna där mopeder kom att bli väldigt populära var i USA. Under 1970-talet hade USA en stor energikris och det gjorde att mopeder fick ett riktigt genomslag. Det stora uppsvinget för mopederna kom i samband med att 30 av delstaterna införde lobbying och det gjorde att mopedägarna ökade markant i antal. Hela 250 000 ägde en moped runt år 1977.

Historien kring mopeden

Tittar man tillbaka i historien ser man ganska snabbt att mopeden kom till på lite liknande sätt som elcykeln. Den första mopeden som kom till kallades för cykel med hjälpmotor. Ett beslut om att den här modellen av fordon skulle undantas från kravet på att föraren skulle behöva ha ett körkort och att fordonet inte skulle belastas med fordonsskatt. Det dröjde inte länge förrän det nya fordonet fick namnet moped. Vi känner igen de allra första modellerna med att de kickstartades istället för att föraren trampade på en cykel. Fordonet utrustades också med ett fotstöd som till viss del kom att ersätta tramporna som fanns på cyklarna. Tidigare hade det funnits det som kallades för lättviktare. De hade trampor, var en motorcykel, men hade bara en motor på 98 cc.

Redan från början var det 15 år som gällde för att en förare skulle få framföra fordonet. Den tillåtna hastigheten var också 30 km/h. En del mopeder från den här tiden finns kvar än idag och för de modeller gäller de reglerna som kom till redan då. Nya mopeder i samma klass får idag bara göra 25 km/h. Förändringen kom 2003 och de som har ett typintyg utfärdat för det får fortfarande göra 30 km/h.

Trimma en moped

Många av de mopeder som rullade ute på de svenska vägarna var trimmade. Med trimmad menas att det på fordonet har gjorts vissa åtgärder som har möjliggjort att föraren kan köra snabbare än den tillåtna hastigheten. Enligt lag blir fordonet egentligen en lätt motorcykel och för dem gäller helt andra regler. Egentligen ska fordonet genomgå en registreringsbesiktning, föraren ska ha motorcykelkörkort och även en försäkring på fordonet. För den som kör inom inhägnat område gäller undantag från dessa regler. De flesta trimmar ändå i hemlighet och fortsätter köra på vanlig väg, även om de försöker att undvika att åka fast för att ha kört för fort.

Trimma en moped

Publicerat av