Mopederna från början

De första mopederna kom till under 50-talet. De första modellerna var enkla och det var ofta en cykel med en påhängsmotor.

Modellerna var oftast av en modell som kallas enpetare och med det menades att de bara hade en växel. För att höja säkerheten utrustades de med dubbla bromsar. Det fanns en föregångare till mopederna och det var det fordon som hette lättviktare och var populära något årtionde runt 20-talet och 30-talet. Modellerna som fanns då hade 98cc motorer.

Klassindelningar av mopeder

När det enligt lagstiftningen började finnas något som hette moped delades de upp i två olika modeller. Det var mopeden och den nya modellen som hette nya lättviktaren. Den nya modellen fick väga hela 75 kg mot de tidigare modellerna som bara hade fått väga 45 kg. Efterhand har det kommit nya modeller och idag har vi två modeller klass 1 och klass 2. Den som vi kallar klass 1 heter även EU moped och den äldre gamla modellen klass 2 som vi tidigare kallade bara moped och den får köra i 30 km/h. En annan skillnad som har kommit med åren är att det är krav på körkort för att få köra moped. För yngre förare behöver ta ett speciellt körkort eller skaffa förarbevis. Reglerna ändrades än en gång 2009 och från dess har det varit tvungen att ha minst ett AM-körkort för att få framföra en moped. Idag är det också vanligt att personer skaffar en elcykel och för dem krävs inget körkort eller förarbevis.

Mopeder i dagens Europa

Idag har reglerna centraliserats lite vad gäller att få framföra en moped ute i trafiken inom EU. Den mest moderna av modellerna är klass 1 mopeden som idag finns i många olika modeller. De får göra 45 km/h och får köras på de flesta vägar förutom på motorväg och motortrafikled. Skaffar man en klass 1 moped ska den registreras i bilregistret och sedan ska den ha en registreringsskylt. Ålderskravet för att få köra en klass 1 moped är 15 år. Motoreffekten på motorerna får inte överstiga 4 kW vilket blir ca 5,44 hk. Klass 1 moped är det vi ofta i dagligt tal kallar EU-moped. Även den gamla modellen mopeder som fanns tidigare finns idag kvar. De kallas idag klass II moped. Modeller ska ha en motor som inte är konstruerad för att göra mer än 25 km/h och effekten får inte vara över 1kW. För de personer som fyllde 15 år före den 1 oktober 2009 krävs inget körkort eller förarbevis för att få köra en klass II moped. Fyllde man däremot år efter den 30 september 2009 krävs ett förarbevis för en moped som är klass II. De mopeder som har en maxhastighet på 30 km/h är de klass II som fick typintyg före den 17 juni 2003. En av anledningarna till att körkort för mopeder infördes var att de var med i många trafikolyckor och tanken vara att höja kunskapen bland förarna. En lag som infördes redan 1978 var att alla i Sverige skulle bära hjälm när de  framfördes på moped, efter hand har det kommit att gälla i fler länder och idag gäller det en lag som gäller inom alla länder i EU. Mopeder som körs på vanlig landsväg måste vara trafikförsäkrade enligt lag.Mopeder i dagens Europa

Publicerat av