Historia kring motorcyklar

Det vi idag kallar motorcykel hittar från runt 1790 i historieböckerna. Fransmannen de Sivrac var mannan som gjorde det första som kom att liknas vid en rullande trähäst. De första modellerna var inga som hade motor utan här gällde det att använda fotkraft och sparka fram dem med fötterna.

Själva styrningen kom till 1817 och de första som fick tillgång till motorcyklarna var överklassen där de mest användes som leksak. Det var först senare som den kom att bli ett transportmedel. Ännu ett steg i utvecklingen kom runt 1855 när den första modell med pedaler och ett framhjul som var styrbart kom. Två årtionden senare, 1876, visades modellen upp på en världsutställning i Paris och gjorde att cykeln blev känd världen över. Sverige var tidiga med att vara med och tillverka. De första modellerna tillverkades i Stockholm hos vagnmakare Östberg senare under året som världsutställningen ägde rum. Först var det höghjulingen som tillverkades runt 1870, men i Sverige tillverkades det redan 1879 en kedjedriven cykel.

Motor börjar ta form

Motoriseringen av cykeln började ta form tidigt, men det var bara på teckningar den ritades. Redan 1818 kom det fram på papper. Mer praktiska konstruktioner kom runt 1869, men på den tiden var det ångdrivna motorcyklar som tillverkades. Ganska snabbt kom de fram till att tvåhjuliga fordon inte alls passade när det gällde ångdrift. Det blev klumpigt och tungt. Utvecklingen av ångmaskiner hade gått framåt, men även om de krympt i storlek tog de väldigt mycket plats och dessutom behövde bränslet mycket plats. Sett historiskt var det ändå ett stort steg för det var till stor del de här modellerna som gjorde att utvecklingen gick framåt. Först när motorer började vara drivna av bensin och vi fick däck av gummi som var fyllda med luft gick utvecklingen framåt.

Utvecklingen av bensinmotorer

Tyskland var det land som ledde utvecklingen av bensinmotorer. Det var under 1860- och 1870-talen som den moderna bensinmotorn verkligen utvecklades. Två män i Tyskland, ingenjör Nikolaus August Otto och köpman Eugen Langen, var de personer som kom att lägga grunden för det vi ser under våra huvar än idag. Otto var en driven man och han jobbade hela tiden på att förbättra sin uppfinning. Den första modellen de två männen visade upp var 1876, men redan året efter kom han med en stor nyhet. 1877 var året då vi såg den första motorn som arbetade enligt en fyrtaktsprincip. Det här kom senare att bli en patentstrid om vem som faktiskt ska ha äran för de gasmotorer vi har sett genom åren. Mer tydligt är det att en amerikan vid namn Brayton kan få äran för att ha tagit fram den första tvåtaktsmotorn och att den som sedan fick tvåtaktsmotorn av komma ut kommersiellt var engelsmannen Sir D. Clerk som 1879 fick ut den på marknaden. Tittar man tillbaka i historien kan vi se att utvecklingen av motorcyklar helt har varit beroende av bilens utveckling och vice versa. Båda fordonen har varit i behov av utvecklingen av motorerna har gått framåt. Lite kan det liknas vid datorer som de senaste årtiondena har haft en enormt stor utvecklingen och verkligen minskat i storlek samtidigt som de har ökat i prestanda. Precis som det var för de motordrivna fordonen under deras utvecklingstid.

Utvecklingen av bensinmotorer

Publicerat av