Att ta körkortet

Att ta körkort var tidigare en självklarhet. På senare år har dock antalet minskat något. Kanske har kostnaden och ökade krav haft en betydelse. Det kostar cirka 15000 i normalfallet att ta det. Men då får man lägga i den andra vågskålen den frihet som körkortet innebär och de fördelar det kan ge en t.ex. som arbetssökande. 

Krav

För att kunna ta körkort så måste en hel del krav vara uppfyllda. Det krävs för det första att personen är 18 år fyllda för personbil. Redan som 16-åring kan man dock börja övningsköra. Då krävs ett körkortstillstånd som man ansöker om på Transportstyrelsens hemsida. Detta är gratis men ett godkänt syntest, som kan göras hos en bilskola eller optiker, måste bifogas. Om övningskörningen ska göras privat så måste eleven genomgå en introduktionsutbildning och den som ska vara handledare genomgå en handledarutbildning. De flesta bilskolor kan hjälpa till med information och dylikt så att allt blir rätt. Ett tips är att gå på den informationskväll som många erbjuder. Körkortsutbildningen innehåller två obligatoriska moment som måste avklaras, de så kallade riskutbildningarna. Dessa måste vara avklarade innan körprov får göras. För att slutligen få körkortet så krävs ett godkänt förarprov där elevens körkunskaper testas och ett godkänt teoriprov där man ska ha minst 80 % rätt på en rad kunskapsfrågor.

Kraven är hårda för att få körkort i Sverige. Vårt land räknas faktiskt som ett av de svåraste länderna att ta körkort i. Det ställs höga krav på säkerhet, vilket kan förstås då väldigt många människor skadas och omkommer årligen i trafiken. Sveriges säkerhetsarbete har gett effekt på siffrorna. Men det är inte bara säkerhet som fokuseras på i körkortstagandet utan även högra krav vad gäller miljön ställs på eleven. Att köra miljövänligt har blivit allt viktigare och detta har lyfts in i utbildningen.

Privat eller via bilskola?

Det är självfallet betydligt billigare om man tar körkortet helt privat. Med hjälp av onlinetjänster kan man få övningar och teori på ett bra sätt. De flesta väljer dock att kombinera lektioner på bilskola med att öva privat. Då får man fördelen av att få korrekt utlärt med möjligheten att finslipa det hemma för hålla kostnaden nere.  Viktigt att tänka på är att det är handledaren som har ansvaret om något händer och denne ses i praktiken som den körande då.

Att välja rätt bilskola är viktigt. Branschorganisationen STR listar de som är godkända och uppfyller deras krav, vilket kan vara en bra start. Men utöver detta så bör skolan även kännas bra för eleven så att han eller hon verkligen får ut det som krävs.

För den som har brottom så finns även intensivkurser. I normalfallet så ska man kunna några grundläggande saker innan man startar då, men man får körkortet snabbare är det sagt. Det viktigaste oavsett vilken form man använder är att köra mycket och kontinuerligt så man blir van vid att köra och så att man inte behöver tänka på körandet. Det ska med andra ord gå automatiskt, som att knyta skorna eller cykla.

Publicerat av