Att ta körkort i USA

I USA så skiljer sig tillvägagångssättet när det gäller körkort en hel del från vad vi är van vid i Sverige. I USA är det upp till varje delstat att dela ut och ta hand om körkorten.

Man brukar i regel behöva ta körkortet i sin hemstad, men alla olika delstater respekterar varandras regler när det gäller körkort. Det gäller dock för föraren att veta vilka regler som gäller i den delstaten som man åker i, då det är olika regler som gäller. En delstat sköter också reglerna då man gjort överträdelser, såsom fortkörning eller parkeringsböter. Det är alltså delstaterna som har makten att dra in en privatpersons körkort.

Lagar om att få ta körkort

Minimiåldern för att få ett körkort i USA är 14 år och tre månader, detta är i delstaten med namnet South Dakota. Men i delstaten New Jersey gäller det att vara 17 år för att få ta körkort. Detta gör att unga förare måste veta vilka regler som gäller då man korsar staternas gränser, för vad som är lagligt i ena staten betyder inte att det är det i andra stater. I de allra flesta stater, förutom den tidigare nämna South Dakota, så kallas en ny examinerad förare för olika namn såsom, provisorisk förare eller ungdoms operatör. Detta är en lag som förhindrar föraren att göra vissa saker. Exempel på dessa är att man kan bara ha ett visst antal passagerare eller att de ej får köra för sent på kvällarna. I Utah finns till exempel en regel som säger att förare under 18 år inte får köra någon förutom familjemedlemmar under de första sex månaderna då man fått körkort.

Förare som är under 18 år gamla måste tillhöra ett speciellt förarutbildningsprogram som finns i hela landet. Antingen så väljer man att göra detta på sitt high school eller så kan man välja att göra det hos en professionell körskola och då ta ett visst antal körlektioner med en certifierad körskollärare. Detta är de krav man måste ha genomfört innan man får ansöka om att få körkortet. Dock så finns det exempel som i delstaten New York där vuxna över 18 års ålder fortfarande måste genomföra detta som ungdomarna har som krav. Som tidigare nämnt så finns det i vissa stater regler om hur ungdomarna har en prövotid. Dock så finns det även regler som gäller alla oavsett ålder för individer som precis tagit körkort. I vissa stater så gäller faktiskt denna prövotid för alla. Denna omtalade prövotid kan variera mellan ett tidsspann på sex månader till två år. Under prövotiden så är alla regler strängare mot de individerna som undergår den. Vill man sedan köra kommunala färdmedel så är det en regel på att man behöver vara minst 21 år gammal. I vissa delstater kan man dock få en dispens utdelad, men då gäller den enbart inom delstatens gränser. Dock så gäller inte detta skolbussar då det handlar om barn och ett otroligt förtroende. I vanliga fall så är åldersgränsen för att få köra skolbussar hela 25 år.

Publicerat av