Border Novemberkåsan

PM

PM #6 (7 november 2017)

Pkt 15 i Tilläggsreglerna ändrad

15. BANANS LÄNGD

Elit-, junior- och senior-klasserna kör 1 varv på dagen och 2 varv + specialsträcka nr 1 och nr 3 på nattenetappen. Varvets längd är cirka 90 km, varav cirka 75 km är specialsträcka fördelade på 4 stycken specialsträckor per varv. Totalt antal specialsträckor är 4 st på dagen + 10 st specialsträckor på kväll/natten, totalt 14 specialsträckor.

Bredd-klassen kör 1 varv på dagen samt 1 varv + specialsträcka 1 på kväll/natten.

Arrangören förbehåller sig rätten att ändra längden beroende på väder eller Force majeure tävlingsdagen.

Här hittar ni ovanstående information i pdf-format.PM #5 (5 november 2017)

Förbjudet för följeåkare att åka motorcykel på vissa vägar!

Under Novemberkåsan är samtliga vägar i områden där specialsträckor går avstängda för trafik. Följeåkare på motorcykel kan nå specialsträckornas start och mål via asfaltvägar. Det är däremot absolut förbjudet att ge sig ut på grusvägar i området med undantag för den grusväg som leder till parkeringsplats och kiosk nr 1 på övningsfältet. Denna plats är ungefär mitt på den långa SS1 och här ser ni sträckan i direkt anslutning till vägen och parkeringen.

Arrangerande Göta MS har haft mycket stora problem att få tillstånd från markägare att korsar vissa vägar med specialsträckor. Detta gäller särskilt i det område där specialsträcka 2 och specialsträcka 4 körs.

Vägarna i detta område är känsliga för skador och är avstängda för all trafik. Detta gäller då särskilt följeåkare på motorcykel. Det är förenat med stora skadeståndskrav om detta inte efterlevs. Det är också en säkerhetsfråga då det kommer att röra sig mycket publik till fots på dessa vägar.

Respektera avstängningarna och se till att era följeåkare inte bryter avspärrningarna! Tänk på att du som förare kan komma att bestraffas om detta efterlevs!


NT

6.3.1 Det är förarens, passagerarens alt. vårdnadshavarens personliga ansvar att de själva följer samt se till att samtliga team-medlemmar känner till och följer, de föreskrifter och regler som anges i NT, respektive grens SR och TR för tävling ifråga. Föraren, passageraren alt. vårdnadshavaren är även personligt ansvariga för team-medlemmars handlande och uppträdande i samband med träning och tävling. Det är därför inte nödvändigt att uppsåt eller vårdslöshet kan styrkas för att fastställa en förseelse. Bestraffning kan ske enligt NT 14.1 som tävlingsbestraffning samt enligt NT 14.2 förbundsbestraffning.

6.3.2 Tävlingsbestraffning kan utdömas för den som gjort sig skyldig till olämpligt uppträdande, osportslig handling eller brott mot idrottens regler, för vilka inga reglementerade straff finns fastställda. Detta gäller även sådan handling under tävling som först vid efterkontroll konstateras felaktig.

Per Lennerman Supervisor Novemberkåsan 2017

Här hittar ni ovanstående information i pdf-format.PM #4 (5 november 2017)

Lunch-erbjudande fredag den 10 och lördag 11 november

Restaurang Esset på Stockholmsvägen 18, ca 1,8 km från depå-området (ca 20 min promenad) erbjuder Kåsa-lunch fredagen den 10 november och lördag den 11 november.

Öppettider fredag klockan 11:00 - 17:00 och på lördagen 11:00 - 16:00.

www.restaurangesset.se

I anslutning till depåområdet finns också Kåsa-kiosken som erbjuder hamburgare, korv och läsk mm.

Här hittar ni ovanstående information i pdf-format.PM #3 (3 november 2017)

Priser

- Lars-Göran Ståhl med företaget Ståhl Kraftkonsult AB har skänkt ett sträckpris på 5000 kr. Priset går till den förare, oavsett klass, som har den snabbaste tiden på det första nattvarvets sista sträcka. Om alla sträckor körs som planerats, så delas priset alltså ut på SS 8 specialsträcka nr 4 Møller Bil AB på nattetappen.

Ståhls
- Till den dam som lyckas bäst i årets Kåsa delar Team Östra Enduro ut ett pris på 3000 kr. Priset utdelas till snabbaste dam som når målet alternativt om ingen når målet så går priset till den som kommer längst i tävlingen. Med längst menas flest fullföljda specialsträckor.

- Till bäste juniorförare i årets Kåsa delar Team Östra Enduro ut ett hederspris på 3 000 kr.

Team Östra Enduro
- Klubblagstävling. För att delta i lagtävlingen behöver man anmäla minst 3 och max 4 förare. Det är många klubbar som har möjlighet att delta i lagtävlingen men som tyvärr inte brukar anmäla sig till tävlingen. Hur känns det att ta emot ett pris när man vet att en eller flera andra klubbar egentligen var bättre? I år så delar vi ut pris till de tre bästa klubblagen och hoppas naturligtvis att det också är de tre bästa klubbarna som anmält lag.

Här hittar ni ovanstående information i pdf-format.PM #2 (3 november 2017)

Novemberkåsan körs med Förenklad Start enligt SR 6.7.6 Förenklad Start-TK (Endast vid Enduro Typ 1 – Svensk)

Vid Novemberkåsan 2017 kommer vi att använda oss av förenklad Start-TK

- Vid förenklad Start-TK finns ingen ankomstdel, utan ankomst och avgång sker vid startlinjen.

- Vid endurotävlingar typ 1 – Svensk, tas tiden varje jämn minut vid start på en specialsträcka, dvs, inte när Du passerar transponderslingan.

- Exempel:
Avgångstiden från TK 2 (målet på SS 1): 11:27
Transporttid: 17 min
Starttiden på nästa specialsträcka SS 2 är då 11:27 + 17 = 11:44

- Det innebär att när 11:44 visas på klockan vid starten på nästkommande sträcka skall Du starta på sträckan ( i detta exempel SS 2).

- Förenklad Start-TK märks ut med en förvarning, som utgörs av vit skylt med svart kryss. Startlinjen är utmärkt med gul skylt med texten START och sträckans nummer på startlinjen. Mellan förvarningen och de gula skyltarna som markerar startlinjen får endast förare och funktionärer befinna sig.

Här hittar ni ovanstående information i pdf-format.PM #1 (29 oktober 2017)

Uppställningsplats för husbilar & husvagnar innan den 10 november.

I depåområdet vid tävlingscentrum på Annelundsgatan i Enköping finns enbart plats för de tävlande förarna att ställa upp sina fordon. Detta sker på de begränsade ytor som tilldelats varje förare i depåområdet. Observera att depån öppnas först fredag den 10 november kl 08:00.

Vi erbjuder förare som anländer till Enköping före den 10 november följande uppställningsplats:
Motorstadion i Enköping, kommer att hållas öppen fr.o.m. lördag den 4 november kl 09:00 till söndag den 12 november kl 15:00.

Vid motorstadion finns tillgång till duschar och toaletter. För er som önskar ha tillgång till duschmöjligheter under tävlingen hänvisas ni hit till motorstadion.

Arrangerande Göta MS kommer inte att ha städning och övervakning mer än temporärt. Vi ber er därför tänka på allas trivsel och undvika nedsmutsning. Förse er med egen toa-rulle, det kan ha tagit slut just när du behöver det som bäst. Sortera och lämna ert avfall vid miljöstationen.

Karta

Här hittar ni ovanstående information i pdf-format.