Border Novemberkåsan

Bra att veta!

Välkomna till årets Enduro-fest Novemberkåsan 2017!

Bansträckningen på årets Kåsa är noga genomtänkt och planerad sedan mer än ett år tillbaka. I de program som finns till försäljning på OKQ8 i Enköping samt från och med fredag i alla kiosker, parkeringar och i Race Office vid depån, finner ni kartor över samtliga sträckor.

Vi har 7 Kåsa-kiosker i depå och efter banan. Här kan du köpa korv, läsk och hamburgare mm. Betalning sker endast kontant eller med Swish. Betala med små sedlar och ”guldpengar” om ni inte väljer Swish!

Parkering nr 1 vid Specialsträcka 1 och 3

Parkering nr 1 på Ledningsregementets övningsfält. Infart från RV 70 Salavägen, kör mot Torstuna. Pilad infart från Torstunavägen till parkeringsplatsen. Vid parkeringen finns WC samt kiosk. Specialsträcka 1 passerar också parkeringsplatsen och här finns ett flertal möjligheter att se förarna i direkt anslutning till P-platsen. Från parkeringen kan ni gå ca 300 meter till start och mål för sträcka 3, vid den s.k. sandbanan. Hit hittar ni med hjälp av den karta ni köpt… Ni kan också välja att åka med den traktor-med-vagn-transport (typ midsommarskrinda) som går kontinuerligt mellan P-platsen och publikplatserna vid SS 1 och SS 3. Ni kan också ta med cykel, eller gå, det är ca 1,5 km till publikplatserna.

Parkering nr 2 vid Specialsträcka 2 och 4

Denna P-plats ligger vid korsningen Varggatan- Österleden vid Scaniabilar. Härifrån når ni start och mål på SS 2 och 4 inom 5 minuters promenad, sträckan är ca 400 meter. Till depån har ni ca 500 meters promenad. Vid parkeringen finns WC.

Hitta med gröna enduropilar

Du finner den bästa och närmaste gångvägen till publikplatserna genom att följa de gröna enduropilarna. Pilningen är lätt att följa och börjar på de naturliga platserna där du kommer gående från P-plats eller via traktor-med vagn-transport.

Publikvärdar

Vid våra publikplatser som är utmärkta i programmet så har vi publikvärdar. Ni känner igen dem via funktionärsvästarna. Publikvärdarna är där för att hjälpa er till rätta och svara på frågor. Ni kanske vill veta närmaste vägen mellan ”lerhålen” eller från den plats ni befinner er på till någon annan publikplats? Publikvärdarna har också kontakt med Race Office och sjukvårdare om något allvarligt skulle inträffa.

Hjälp oss att hålla rent!

Vid samtliga kiosker och publikplatser finns sopsäckar utställda. Hjälp oss genom att använda dessa för att lägga ert skräp i. Vi har tillräckligt med efterarbete att återställa markskador efter tävlingen så att plocka upp ditt avfall som du lämnat efter dig i skogen vill vi helst slippa. Tack för er medverkan och hjälp!

Släck brasan när ni går hem!

Visst är det tradition att tända brasor när man är på Kåsan. Men tyvärr har det slarvats de senaste kåsorna med att släcka. Förra året i Knivsta så eftersläckte brandkåren Kåsa-bränder i ett par dygn efter tävlingen. Så med detta sagt ber vi er att tänka på var ni eldar och att elden släcks ordentligt när det roliga tagit slut.