Olika sorters körkort

Sverige idag finns det flera olika sorters körkort, både för moped, bil, lastbil och motorcykel. Varför det finns krav på att man ska ha körkort är för att öka säkerheten runt omkring på vägarna i Sverige. Ett körkort är ett färdbevis som visar att du är legitimerad för att framföra just det fordonet och i Sverige har det varit ett krav att inneha ett körkort för bil sedan 1906. Den som ansvarar för utfärdande av körkort i Sverige är transportstyrelsen och för att bli godkänd måste man genomgå ett teoretiskt prov och en körprov som man måste bli godkänd på. Den nuvarande lagstiftningen i Sverige ger alla som har fyllt minst 15 år gamla att ta körkort för moped. Detta körkort heter AM kort och innebär att du som fått detta utfärdat åt dig får framföra ett moped fordon som får köra i 45 km/h vilket även kallas EU-moped. Som förare av en klass-1 moped har du även skyldigheter som krävs av dig som framför fordonet. Efter utfärdat körkortstillstånd så kräver myndigheterna att du som fordons framförare kör ditt fordon med varsamhet och även har en registreringsskylt på mopeden. Detta är för att det är ett Klass-1 fordon  för mopeder.

Varför olika körkort?

Varför finns det olika körkort i Sverige och varför är de så viktigt att dessa regler följs kan många fråga sig. Detta beror på att varje fordon har olika svårigheter när man är ute i trafiken och det krävs en viss utbildning innan man bemästrar detta. För när man fyller 18 i Sverige blir man berättigad till att försöka ta bilkörkort och man har fått övningsköra sedan 16 års ålder. När man väl klarat av ett bil körkort eller B-kort så får man framföra både moped, bil och lätt lastbil. Men för att köra motorcykel eller tung lastbil behövs en annan träning. Som det nämnts innan i texten beror detta på olika förutsättningar vid framförandet av fordonet och för en ovan trafikant kan detta bli förödande  om det inte skulle finnas något som reglerar detta. En tung lastbil kräver en speciell utbildning där man som förare får prövas i olika situationer, för att bli en bättre medtrafikant vid framförare av tyngre fordon behövs en utbildad förare. För en bil är mycket enklare att framförare i trafiken än en tung lastbil. Dels skiljer sig vikten mellan dem oerhört mycket vilket kan skapa problem om man inte får en utbildning i det.

Ett annat exempel är skillnaden mellan motorcykel och moped då många anser att det inte borde finnas 2 kort för dessa fordon utan endast 1. Frågan man kan ställa sig då är vill man verkligen att en 15 åring ska få framföra en motorcykel som kan färdas i mycket högre hastigheter än 45 km/h. Varför det finns olika körkort är för att föraren utsätts för olika situationer då hastigheterna skiljer sig enormt och då uppstår olika trafiksituationer. För att kunna hantera dessa trafiksituationer så  behöver man även vara mogen nog att kunna hantera dem på ett säkert sätt.

Att ta körkortet

Att ta körkort var tidigare en självklarhet. På senare år har dock antalet minskat något. Kanske har kostnaden och ökade krav haft en betydelse. Det kostar cirka 15000 i normalfallet att ta det. Men då får man lägga i den andra vågskålen den frihet som körkortet innebär och de fördelar det kan ge en t.ex. som arbetssökande. 

Krav

För att kunna ta körkort så måste en hel del krav vara uppfyllda. Det krävs för det första att personen är 18 år fyllda för personbil. Redan som 16-åring kan man dock börja övningsköra. Då krävs ett körkortstillstånd som man ansöker om på Transportstyrelsens hemsida. Detta är gratis men ett godkänt syntest, som kan göras hos en bilskola eller optiker, måste bifogas. Om övningskörningen ska göras privat så måste eleven genomgå en introduktionsutbildning och den som ska vara handledare genomgå en handledarutbildning. De flesta bilskolor kan hjälpa till med information och dylikt så att allt blir rätt. Ett tips är att gå på den informationskväll som många erbjuder. Körkortsutbildningen innehåller två obligatoriska moment som måste avklaras, de så kallade riskutbildningarna. Dessa måste vara avklarade innan körprov får göras. För att slutligen få körkortet så krävs ett godkänt förarprov där elevens körkunskaper testas och ett godkänt teoriprov där man ska ha minst 80 % rätt på en rad kunskapsfrågor.

Kraven är hårda för att få körkort i Sverige. Vårt land räknas faktiskt som ett av de svåraste länderna att ta körkort i. Det ställs höga krav på säkerhet, vilket kan förstås då väldigt många människor skadas och omkommer årligen i trafiken. Sveriges säkerhetsarbete har gett effekt på siffrorna. Men det är inte bara säkerhet som fokuseras på i körkortstagandet utan även högra krav vad gäller miljön ställs på eleven. Att köra miljövänligt har blivit allt viktigare och detta har lyfts in i utbildningen.

Privat eller via bilskola?

Det är självfallet betydligt billigare om man tar körkortet helt privat. Med hjälp av onlinetjänster kan man få övningar och teori på ett bra sätt. De flesta väljer dock att kombinera lektioner på bilskola med att öva privat. Då får man fördelen av att få korrekt utlärt med möjligheten att finslipa det hemma för hålla kostnaden nere.  Viktigt att tänka på är att det är handledaren som har ansvaret om något händer och denne ses i praktiken som den körande då.

Att välja rätt bilskola är viktigt. Branschorganisationen STR listar de som är godkända och uppfyller deras krav, vilket kan vara en bra start. Men utöver detta så bör skolan även kännas bra för eleven så att han eller hon verkligen får ut det som krävs.

För den som har brottom så finns även intensivkurser. I normalfallet så ska man kunna några grundläggande saker innan man startar då, men man får körkortet snabbare är det sagt. Det viktigaste oavsett vilken form man använder är att köra mycket och kontinuerligt så man blir van vid att köra och så att man inte behöver tänka på körandet. Det ska med andra ord gå automatiskt, som att knyta skorna eller cykla.